Publicerad: 2016-11-14 11:54 | Uppdaterad: 2016-11-22 15:34

Marie Vahter presenteras i The Lancet

I senaste numret av The Lancet presenteras IMM:s professor Marie Vahter och hennes forskning om arsenik.

Professor Marie Vahter, IMM