Publicerad: 2021-07-09 16:21 | Uppdaterad: 2021-07-09 16:36

Marianne van Hage i EU-samarbete om mikroplasters påverkan på vår hälsa.

Marianne van Hage, professor i klinisk immunologi vid institutionen för medicin Solna, har erhållit ett EU-anslag på 6 miljoner kronor för att undersöka mikro- och nanopartiklars effekt på allergi och astma. Projektet syftar mer specifikt till att ta fram mer kunskap om hur mikro- och nanoplaster interagerar med allergener i vår omgivning och med vårt immunsystem.

Forskningsprojektet ingår i EU-projektet ImpTox. ImpTox förenar 12 forskargrupper från åtta europeiska länder som med ett speciellt fokus på allergi och astma forskar om hur mikro- och nanoplaster kombinerat med miljöföroreningar påverkar vår hälsa.

ImpTox ingår vidare i ett nybildat kluster av fem EU-projekt som alla forskar om mikro- och nanopartiklars påverkan på den mänskliga kroppen; The European Research Cluster to Understand the Health Impacts of Micro- and Nanoplastics (CUSP).

Marianne van Hage professor, överläkare, enheten för klinisk immunologi och allergi. Studerar svår födoämnesallergi. Foto: Erik Holmgren

Marianne van Hage är professor i klinisk immunologi vid institutionen för medicin Solna och överläkare vid avdelningen för klinisk immunologi och transfusionsmedicin vid Karolinska Universitetssjukhuset.