Publicerad: 2016-05-23 10:50 | Uppdaterad: 2016-05-24 10:25

Maria Jirwe ny docent i omvårdnad

Den 17 maj utnämndes Maria Jirwe till docent i omvårdnad vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS). Maria Jirwe disputerade 2008 på avhandlingen ”Cultural competence in nursing”, och är verksam vid sektionen för omvårdnad.

Ytterligare information om Maria Jirwes forskning och publikationer hittar du här.

Nyligen publicerat av Maria Jirwe

Get it together: Issues that facilitate collaboration in teams of learners in intensive care.
Conte H, Jirwe M, Scheja M, Hjelmqvist H
Med Teach 2016 May;38(5):491-7