Publicerad: 2019-01-31 10:54 | Uppdaterad: 2019-01-31 16:18

Maria Eriksdotters summering: Mitt liv som prefekt

Maria Eriksdotter bjöd in hela institutionen till en summering av sina nästan sex år som prefekt vid institutionen.

Den 23 januari träffades de som ville på Alfred Nobels allé 23. Maria tackade för sina år vid NVS och berättade om vad som hänt vid institutionen under hennes tid som prefekt - vilket inte är så lite. Hon informerade också om vilka som tar över ledningen temporärt, nu när hon blir dekan för KI campus syd.

Maria passade även på att hälsa alla nya professorer, lektorer och docenter välkomna till NVS.

Därefter tog alla sektionschefer tillfället i akt och tackade Maria för gott samarbete och fint ledarskap under de här åren. Det hela avslutades med stående ovationer för den avgående prefekten, som lämnar prefektuppdraget helt den 1 februari.

Eftermiddagen rundades av med mingel med lättare förtäring och levande musik.

Maria Eriksdotter, avgående prefekt NVS
"Tillsammans med er kommer jag fortsätta arbeta mot KI:s nya vision".

Maria Eriksdotter, avgående prefekt NVS, närbild
Maria Eriksdotter summerar sina år som prefekt vid NVS.

Nya professorer, docenter, lektorer NVS
Maria vill uppmärksamma de nyaste lektorerna, docenterna och professorerna vid NVS:
Docent i äldrepsykiatri Karin Sparring Björkstén, lektor i fysioterapi Nina Brodin, lektor i omvårdnad Vanja Berggren,
prefekt Maria Eriksdotter själv, docent i omvårdnad Anna Carin Wahlberg,
adjungerad professor i primärvård och omvårdnad Lena Törnkvist samt professor i omvårdnad Ulrica Nilsson.

Maria Eriksdotter och Eric Westman
Eric Westman, tf prefekt samt sektionschef för Klinisk geriatrik, uppvaktade Maria från både institutionen och sin egen sektion.

Maria Eriksdotter och Ulla Cronfalk-Hedlund
Administrativa chefen Ulla Cronfalk-Hedlund talade uppskattande om sina år bredvid Maria som prefekt och
tackade för adminstrativa enhetens räkning.

Maria Eriksdotter och Lena Wikmar Nilsson
Lena Wikmar Nilsson, tidigare GUA vid institutionen, visade sin uppskattning.

Maria Eriksdotter och Ann Langius-Eklöf
Sektionschef Ann Langius-Eklöf uppvaktade Maria från hela sektionen för omvårdnad.

Maria Eriksdotter och Maria Ankarcrona
Maria Ankarcrona, sektionschef för Neurogeriatrik, uppvaktade prefekten från hela sin sektion med ett överlevnadskit för hennes kommande uppdrag.

Maria Eriksdotter, Laura Fratiglioni och Johan Fritzell
Från sektionen för ARC kom Laura Fratiglioni, professor, samt Johan Fritzell, sektionschef, och tackade Maria.

Maria Eriksdotter och Helena Salminen
Helena Salminen, sektionen för primärvård och allmänmedicin, uppvaktade från hela sin sektion.

Malin Nygård Bonnier och Maria Eriksdotter
Sektionschef Malin Nygård Bonnier, tyckte Maria måste tänka på sin egen hälsa också och kom med diverse saker för ett hälsosamt leverne från sektionen för fysioterapi.

Maria Eriksdotter och Sofia Wikström
Lektor Sofia Vikström representerade sektionen för arbetsterapi och uppvaktade även hon Maria Eriksdotter.

Stående ovationer för Maria Eriksdotter
Efter föreläsningen och uppvaktningarna blev det stående ovationer för den avgående prefekten.

Musikunderhållning på minglet
Musikunderhållning med NVS:s Wim Grooten.


Många minglade efteråt.

Mingel från Maria Eriksdotters summing up
Det var trivsamt och många att samspråka med.

Mingelbuffén
Det fanns även mycket gott att plocka bland.

Dokument