Publicerad: 2023-02-17 15:08 | Uppdaterad: 2023-02-20 08:25

Margaret Sällberg Chen, utsedd till vice ordförande i styrgruppen för KID-medel.

Margaret Sällberg Chen, professor vid institutionen för odontologi (DentMed) vid talarpodiet.
Margaret Sällberg Chen, professor vid institutionen för odontologi (DentMed) Foto: Erik Flyg

Ny vice ordförande i styrgruppen för KID-medel är Margaret Sällberg Chen. Varje år vid den här tiden kan doktorandprojekt stödjas med hjälp av anslag från KID. I år är det 65 doktorander som har möjligheten att få 50 procent av doktorandlönen studiefinansierad under fyra år. Den 15 mars går ansökningstiden ut.

Institutionen gratulerar

”Vi på institutionen gratulerar Margaret till ett prestigefyllt och viktigt uppdrag”, säger Bodil Lund.

KI:s fakultetsmedel till lovande doktorandprojekt

Syftet med KID är att använda KI:s fakultetsmedel för en forskarutbildning i internationell toppklass och på detta sätt stödja lovande doktorandprojekt med långsiktig studiefinansiering.

Årligt återkommande

Varje år vid den här tiden utlyses KID-anslaget. I år är det upp till 65 doktorander som har möjlighet att finansieras. Anslaget ska täcka ca 50% av en doktorands lön under 4 år.

Före 15 mars klockan 14.00

Skicka din KID-ansökan före 15 mars kl. 14.00.

Du som söker behöver ha ett grönt ljus Grönt ljus-blankett skickas snarast till Mia Petterson (handläggningstid ca 1 v).

Här kan du läsa mer om hur du söker KID-medel.

 

”Det är en stor ära att har fått uppdraget. KID erbjuder stor möjlighet att rekrytera doktorander. Jag hoppas att fler blir uppmuntrade att söka”, säger Margaret.