Publicerad: 2021-04-15 13:31 | Uppdaterad: 2021-04-15 17:04

Marcus Buggert tilldelas Letterstedska priset från KVA

Porträtt av Marcus Buggert.
Marcus Buggert Foto: Melker Dahlstrand

Ett stort grattis till Marcus Buggert på Centrum för infektionsmedicin (CIM) vid institutionen för medicin, Huddinge (MedH), Karolinska Institutet, som har tilldelats Letterstedtska priset 2021. Priset delas ut årligen av Kungl. Vetenskapsakademien (KVA).

KVA belönar sju forskare för deras arbeten inom fysik, kemi, medicin och ekonomiska vetenskaper samt för insatser som främjat svensk forskning.

Marcus Buggert tilldelas Letterstedtska priset på 150 000 kronor för särskilt maktpåliggande vetenskapliga undersökningar för "viktiga upptäckter om cellförmedlad immunitet vid covid-19”.

Kva.se