Publicerad: 2017-09-14 08:55 | Uppdaterad: 2017-09-14 11:34

Marc Bygdeman och Tore Curstedt får Stora Silvermedaljen 2017

Den Stora Silvermedaljen 2017 vid Karolinska Institutet tilldelas Tore Curstedt och Marc Bygdeman. Medaljen delas ut till personer som gjort särskilt goda insatser till stöd för Karolinska Institutets verksamhet.

Säkra och effektiva abortmetoder

Professor emeritus Marc Bygdeman tilldelas den Stora Silvermedaljen för framstående insatser för forskning, utbildning och sjukvård samt för betydelsefull medverkan i Världshälsoorganisationens arbete på fertilitet- och befolkningsplaneringsområdena.

Han har ägnat hela sitt yrkesliv åt att utveckla säkra och effektiva abortmetoder. Under åren har han också arbetat helhjärtat för att införa och försvara vår nuvarande abortlagstiftning. Forskningen vid Karolinska Institutets WHO-center har under professor Bygdemans ledning lett till utveckling av medicinsk inducerad abort som i dag är väl etablerad och väljs av över 90 procent av svenska kvinnor, då den minimerar risker som är förknippade med kirurgiska ingrepp.

Varje år dör cirka 50 000 kvinnor i världen till följd av en osäkert utförd abort. Effektiva, säkra och accepterade abortmetoder är därför en förutsättning för reproduktiv hälsa. Förändrade abortmetoder, som är mer tillgängliga, accepterade och säkra, får därigenom en enorm betydelse för kvinnors hälsa.

Medicinen som räddat livet på en halv miljon barn

Foto: Epo, European Patent OfficeTore Curstedt, docent vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi, tilldelas den Stora Silvermedaljen för det arbetet han och hans kollega Bengt Robertson, som dog 2008, har gjort med sin innovativa behandling av för tidigt födda barn med andningssyndrom (RDS), som var den främsta dödsorsaken bland för tidigt födda under flera årtionden.

Sedan 1950-talet har det varit känt att för tidigt födda barn dör på grund av bristen på lungsurfaktant, ämnet som omger insidan av lungblåsorna. Försök att skapa ämnet på konstgjord väg startade på 1960-talet, men dessa misslyckades. När patologen Bengt Robertson och den kliniska kemisten Tore Curstedt slog sina kloka huvuden ihop lyckades de extrahera de aktiva ingredienserna i lungsurfaktant från grisar och utveckla ett läkemedel, Curosurf, som idag används i mer än 90 länder och bedöms ha räddat livet på över en halv miljon för tidigt födda barn.

Tore Curstedt har tillsammans med en kollega också utvecklat ett syntetiskt surfaktant som nu är i klinisk prövning i USA och Europa. Till skillnad från Curosurf kan det syntetiska läkemedlet produceras i stora mängder och möjliggör att i framtiden behandla vuxna som lider av lungsjukdomar som är förknippade med ett inaktivt surfaktant. Han har erhållit Stockholms läns landstings pris för Genombrott i klinisk forskning samt HM Konungens guldmedalj av 12:e storleken i högblått band.