Publicerad: 2017-09-18 13:56 | Uppdaterad: 2017-09-18 14:16

Marc Bygdeman får Stora Silvermedaljen 2017

Marc Bygdeman

Professor emeritus Marc Bygdeman tilldelas den Stora Silvermedaljen för framstående insatser för forskning, utbildning och sjukvård samt för betydelsefull medverkan i Världshälsoorganisationens arbete på fertilitet- och befolkningsplaneringsområdena.

Han har ägnat hela sitt yrkesliv åt att utveckla säkra och effektiva abortmetoder. Under åren har han också arbetat helhjärtat för att införa och försvara vår nuvarande abortlagstiftning. Forskningen vid Karolinska Institutets WHO-center har under professor Bygdemans ledning lett till utveckling av medicinsk inducerad abort som i dag är väl etablerad och väljs av över 90 procent av svenska kvinnor, då den minimerar risker som är förknippade med kirurgiska ingrepp.

Varje år dör cirka 50 000 kvinnor i världen till följd av en osäkert utförd abort. Effektiva, säkra och accepterade abortmetoder är därför en förutsättning för reproduktiv hälsa. Förändrade abortmetoder, som är mer tillgängliga, accepterade och säkra, får därigenom en enorm betydelse för kvinnors hälsa.

Den Stora Silvermedaljen 2017 vid Karolinska Institutet tilldelas Tore Curstedt och Marc Bygdeman.
Medaljen delas ut till personer som gjort särskilt goda insatser till stöd för Karolinska Institutets verksamhet. Priset delas ut vid en ceremoni på Karolinska Institutet den 12 oktober.