Publicerad: 2015-01-19 09:51 | Uppdaterad: 2015-01-20 09:53

Manuel Patarroyo publicerar banbrytande forskningsarbete om cancerstamceller i den väl ansedda tidskriften GENES & DEVELOPMENT

Cancerstamceller (CSC) utgör en liten procent av tumörceller och driver bildning av nya tumörer. CSC är också ansvariga för tumöråterfall efter tumörbehandling och bidrar till metastasering.

I samarbete med prof. Arthur Mercurios forskargrupp från USA har laminin-511, ett extracellulärmatrixprotein producerat av bl a CSC, identifierats som en avgörande faktor för CSCs underhåll. CSCs-lamininet promoverar cellernas förnyelse och tumörinitiering och utgör dessutom en ny markör för CSC i tumören. Fyndet gjordes i bröstcancer, men liknande mekanismer kan förväntas finnas i munhålecancer och andra tumörer. Laminin-receptorinteraktion och dess signalering utgör nya potentiella måltavlor för cancerterapi.

Chang et al. Genes & Development 29:1-6 (2015).

Foto: Wikipedia