Publicerad: 2019-01-17 11:03 | Uppdaterad: 2019-01-17 11:10

Människors hälsa i växande städer

På uppdrag av regeringens vetenskapliga råd för hållbar utveckling har forskare vid IMM och Centrum för arbets- och miljömedicin tagit fram en sammanfattning av vetenskapliga rön kring trender och strategier för stadsutveckling med fokus på luftföroreningar, buller, grönstruktur och vatten.

Ladda ner rapporten här.

Vetenskapliga rådet för hållbar utveckling har skapats för att vara en arena för dialog mellan regeringen och vetenskapssamhället och för att bidra till att politiken för miljö och hållbar utveckling ges en systemsyn med så god vetenskaplig bas som möjligt. Rådet ska lyfta fram vetenskapliga underlag och bidra till långsiktigt och tvärsektoriellt tänkande. Maria Albin, professor i arbets- och miljömedicin vid IMM är en av rådets ledamöter.