Publicerad: 2016-01-11 09:00 | Uppdaterad: 2016-01-11 09:00

Mångmiljonsatsning på forskning om stroke

Carl Bennet AB satsar fem miljoner kronor till Karolinska Institutet för klinisk forskning kring förmaksflimmer i syfte att förebygga stroke.

Förmaksflimmer är den vanligaste hjärtrytmrubbningen i den vuxna befolkningen. Särskilt i hög ålder innebär det en kraftigt ökad risk att drabbas av stroke och minst 6 000 personer drabbas årligen. Det är känt att förebyggande behandling med blodförtunnande läkemedel reducerar risken för stroke med cirka 70 procent, men många av de personer som drabbas har inte erbjudits blodförtunnande behandling.

Mårten Rosenqvist. Foto: Stefan Zimmerman— Cirka en tredjedel av förmaksflimren beror på så kallat tyst förmaksflimmer där patienten inte har några symptom. Då är risken stor att de patienterna aldrig kommer under behandling, säger Mårten Rosenqvist, professor på Karolinska Institutet och överläkare på hjärtkliniken vid Danderyds sjukhus.

Syftet med den nu aktuella studien är att med olika metoder, och på ett kostnadseffektivt sätt, hitta obehandlade patienter med flimmer, starta blodförtunnande behandling och därmed kunna reducera antalet insjuknanden i stroke, som förutom stort mänskligt lidande också belastar samhället med stora kostnader. Det övergripande målet är att få bättre underlag för ställningstagande till nationella screeningprogram i syfte att minska förekomsten av stroke.

Hittills har Mårten Rosenqvist och hans forskargrupp screenat 8 000 personer i 70-75-årsåldern med obehandlat eller okänt flimmer och de har då funnit att fem procent kan bli föremål för behandling. Framtida studier kommer att svara på frågan om screening för förmaksflimmer och insättning av blodförtunnade behandling kan minska förekomsten av stroke samt vilka andra riskgrupper som bör screenas.

— Det är väldigt viktigt att det satsas på patientnära forskning som inom en nära framtid kan nå resultat som kan vara till mycket stora nytta för såväl patienterna som för samhället. Säger Karolinska Institutets rektor Anders Hamsten. Därför är det utomordentligt glädjande att en företagare som Carl Bennet, som är verksam inom det medicintekniska området, riktar sitt stöd till just sådan klinisk forskning.

— Det är glädjande för mig att kunna vara med och stödja forskning inom detta viktiga område vid Karolinska Institutet, säger Carl Bennet.

Om Carl Bennet

Genom sitt bolag Carl Bennet AB är Carl Bennet huvudägare i de börsnoterade bolagen Getinge AB som arbetar med medicinteknik, Lifco AB som verkar inom industri och handel och Elanders AB som arbetar inom global grafisk industri. Carl Bennet AB stödjer också forskning vid svenska universitet och högskolor.