Publicerad: 2012-12-28 00:00 | Uppdaterad: 2014-06-13 10:20

Mångmiljondonation till hjärt-kärlforskning vid Karolinska Institutet

Familjen Erling-Perssons Stiftelse donerar 27,7 miljoner kronor till en magnetkamera för hjärt-kärlforskning vid Karolinska Institutet. Gåvan gör det möjligt att bygga upp en forskningsmiljö inriktad på att finna nya möjligheter till diagnostik och behandling av hjärt-kärlsjukdom.

Hjärt-kärlsjukdom står för 40 procent av dödsfallen i Sverige, och är därmed det enskilt största folkhälsoproblemet. Bättre diagnostik och effektivare behandling innebär enorma samhällsvinster.

Magnetkameradiagnostik är en avancerad teknik som kompletterar ekokardiografi och datortomografi. Tekniken genomgår en snabb och stark utveckling som ger nya möjligheter att bättre kartlägga och därmed behandla hjärt-kärlsjukdom. Områden där magnetkameradiagnostik kan få stor betydelse är till exempel åderförkalkningssjukdom, hjärtinfarkt, sviktande hjärtmuskelfunktion, hjärtmuskelinflammation, hjärtrytmstörningar, medfödda missbildningar i hjärta och kärl samt hjärt-kärlsjukdom vid diabetes.

– Vi strävar efter att bli ledande inom magnetkameraundersökningar inom hjärt-kärlområdet, såväl kliniskt som forskningsmässigt, säger professor Lars Rydén vid Karolinska Institutet, en av medlemmarna i den grupp som tilldelats anslaget. Med en egen kamera får vi ett mycket viktigt redskap för att snabbare kunna hitta nya behandlingar vid hjärt-kärlsjukdom.

Idag arbetar forskarna på magnetkameror främst avsedda för den dagliga rutinsjukvården och som är belägna utanför hjärt-kärlverksamhetens lokaler. Forskningstillfällena begränsas av detta och konkurrerar med den kliniska diagnostiken, även den tidvis pressad av brist på kameratid. Donationen kommer därmed inte bara forskningen till godo utan medverkar dessutom till att andra patientkategorier kan få sina undersökningar med kortare fördröjning.

– Att få en till hjärt-kärlforskning avsedd magnetkamera gör dessutom dessa undersökningar mindre kostsamma vilket gör att våra befintliga anslag räcker till mer och ny vetenskaplig aktivitet säger Professor Rydén.

– Magnetkameran kommer att få stor betydelse för Karolinska Institutets forskning kring hjärt-kärlsjukdomar. Det är med stor tacksamhet vi tar emot den här generösa donationen, säger Karolinska Institutets rektor Harriet Wallberg-Henriksson.