Publicerad: 2017-07-13 15:55 | Uppdaterad: 2017-07-17 11:29

Mångmiljonanslag till KI-forskare från AFA Försäkring

Jenny Selander, forskare vid Institutet för miljömedicin (IMM), får 8 miljoner kronor från AFA Försäkring för forskning om hur fysiska och kemiska arbetsmiljörisker påverkar risken för hjärt- och kärlsjukdom.

Tidigare studier antyder att exponering för fysiska och kemiska arbetsmiljörisker kan öka risken för hjärt- och kärlsjukdom. Få studier har dock undersökt effekten vid exponering för flera arbetsmiljörisker än en, studerat hjärt- kärlrisken specifikt för kvinnor eller tagit hänsyn till hälsa och socioekonomisk ställning tidigt i livet.

I projektet ”Hjärt- och kärlsjukdom i arbetsför ålder – ett helhetsgrepp för att klarlägga betydelsen av fysisk och kemisk arbetsmiljö” studeras samverkanseffekter, könsspecifika skillnader i risk och individuella riskfaktorer. Exempel på arbetsmiljörisker i fokus är buller, luftföroreningar, vibrationer, fysiskt ansträngande arbete och temperatur.

Projektet förväntas bidra till att förklara relationen mellan fysiska och kemiska arbetsmiljöfaktorer och risken för hjärt- kärlsjukdom. Förhoppningen är att det också ska leda till möjligheter att utforma ett bättre förebyggande arbete.

Totalt anslår AFA Försäkring 50 miljoner kronor till sex nya forskningsprojekt inom ramen för ett FoU-program med fokus på forskning om ett arbetsliv utan hjärt- och kärlsjukdomar.