Publicerad: 2017-07-14 10:46 | Uppdaterad: 2017-07-14 10:46

Mångmiljonanslag till IMM-forskare

Jenny Selander, forskare vid IMM får 8 miljoner kronor från AFA Försäkringar för forskning om hur fysiska och kemiska arbetsmiljörisker påverkar risken för hjärt- och kärlsjukdom.

Tidigare studier antyder att exponering för fysiska och kemiska arbetsmiljörisker kan öka risken för hjärt- och kärlsjukdom. Få studier har dock undersökt effekten vid exponering för flera arbetsmiljörisker än en, studerat hjärt- kärlrisken specifikt för kvinnor eller tagit hänsyn till hälsa och socioekonomisk ställning tidigt i livet. I projektet har man möjlighet att studera både samverkanseffekter och könsspecifika skillnader i risk.

Jenny Selander kommer att studera hur fysiska och kemiska arbetsmiljörisker som buller, luftföroreningar, vibrationer, fysiskt ansträngande arbete och temperatur påverkar risken för hjärt- och kärlsjukdom. I studien tittar man på samverkanseffekter, könsskillnader och individuella riskfaktorer. Data hämtas ur tre tidigare studier om riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom och från två fältstudier som genomförs i projektet.

Projektet förväntas bidra till att förklara relationen mellan fysiska och kemiska arbetsmiljöfaktorer och risken för hjärt- kärlsjukdom. Därmed blir det också möjligt att utforma ett bättre förebyggande arbete.

Kontakt: Jenny Selander, enheten för arbetsmedicin, IMM

Läs mer om AFA Försäkrings FoU-program för ett arbetsliv utan hjärt- och kärlsjukdomar.