Publicerad: 2015-04-02 13:57 | Uppdaterad: 2015-04-02 14:01

Mångmiljonanslag till forskning om social ojämlikhet i åldrande

Den nordiska välfärdsmodellen är ofta under lupp i politik och medier. Nu har forskare i SIA-projektet, under ledning av NVS-professor Johan Fritzell, beviljats anslag till att vända på nya stenar vad gäller den åldrande befolkningen och välfärdsmodellen.

– Den åldrande befolkningen ställer stora krav på välfärdsamhället och är en av århundradets viktigaste frågor, säger Johan Fritzell.

Han syftar på att allt fler personer blir allt äldre, och att hög ålder ofta följs av försämrad hälsa och nedsatta funktioner. Det innebär i sin tur påfrestningar för välfärdsystemet, och frågan om hur systemet ska vara utformat kommer bara att bli än mer angelägen i framtiden.

SIA-projektet (Social Inequalities in Ageing; Health, Care and Institutional Reforms in the Nordic Welfare Model) som Johan Fritzell leder har i hård konkurrens valts ut till ett av fem att dela på NordForsk stora anslag om 140 miljoner norska kronor. Anslaget ska gå till att undersöka frågeställningar som handlar om just den åldrande befolkningen, vad som påverkar och möjliggör ett hälsosamt åldrande, välfärdsystem i Norden och social ojämlikhet i åldrande.

– Vi vill tydligare betona, än vad som gjorts tidigare i forskning inom detta område, betydelsen av sociala ojämlikheter. Till exempel har vi frågan om den ökande livslängden innebär att vi lägger friska eller sjuka år till livet. Där har den socioekonomiska bakgrunden inte uppmärksammats tillräckligt mycket, säger Johan Fritzell.

Förenklat kan man säga att projektet är uppdelat på två områden. Det första handlar om förutsättningarna att uppnå hög ålder och god hälsa, hur den fysiska och kognitiva förmågan förändras, samt om trender i hur hälsan förändras för de allra äldsta.

Inom det andra området jämför forskarna nordiska välfärdsreformer genomförda under de senaste 20 åren, och undersöker hur sociala reformer inom äldreomsorg och sjukvård påverkar jämlikhet i åldrande.

Förhoppningen är att kunskapen som tas fram i SIA-projektet ska bidra till bättre äldreomsorg och vård av äldre personer, samt till att samhället och beslutsfattare ska få underlag till att hantera de svåra frågorna vi står inför i och med att vi blir allt äldre.

SIA-projektet

  • Startar under 2015 och är ett sammarbete mellan nordiska länder.
  • Internationellt utbyte och forskarutbildning är viktiga delar i projektet.
  • Forskargruppen representerar en stor bredd av akademiska bakgrunder och professioner, till exempel samhällsvetare, medicinare och psykologer.
  • I projektet kommer högkvalitativ nordisk data att användas, både från undersökningar och administrativa register.