Publicerad: 2014-10-21 13:53 | Uppdaterad: 2014-10-21 14:03

Mångmiljonanslag till forskning om förebyggande HIV-behandling

Kristina Broliden, professor och överläkare på institutionen för medicin, Solna och Adam Burgener, adjunct professor, University of Manitoba, Canada, samt gästforskare på institutionen för medicin, Solna. Foto: Ulf Sirborn.

Professor Kristina Broliden och gästforskaren Adam Burgener vid Centrum för Molekylär Medicin (CMM) vid Karolinska Institutet har beviljats ett 5-årigt forskningsanslag från the National Institutes of Health (NIH) på sammanlagt 14.7 miljoner dollar. De får anslaget tillsammans med professor Kenneth Palmer vid University of Louisville i Kentucky, USA.

Anslaget tilldelas forskarnas internationella samarbete för att utvärdera ett förebyggande proteinbaserat läkemedel mot sexuell överföring av HIV-infektion. Framställandet av det aktiva proteinet sker i tobaksplantor vilket ger en unik möjlighet till låg produktionskostnad – en nödvändighet för framtida lansering av förebyggande HIV-behandling i utvecklingsländer.

Kristina Brolidens grupp har under många år arbetat med kartläggning av det naturliga immunförsvaret mot HIV- infektion i genitalslemhinnan hos riskutsatta kvinnor och anslaget avser studier av Griffthsin, ett protein som visat stark HIV-hämmande effekt redan vid mycket låga koncentrationer. Projektets ansvarige forskare professor Kenneth Palmer har med samarbetspartners designat en kostnadseffektiv process som kan framställa Griffthsin i tobaksplantor.

Läs mer på cmm.ki.se.