Publicerad: 2011-06-20 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Mångmiljonanslag från AFA Försäkring

Fem FoU-projekt vid Karolinska Institutet tilldelas totalt drygt 14 miljoner kronor från AFA Försäkring. AFA Försäkring har beviljat sammanlagt 35,5 miljoner kronor till 16 nya forskningsprojekt inom medicin, arbetsmiljö och hälsa.

Projekt/KI-forskare som tilldelats anslag:

Fysisk aktivitet vid ledgångsreumatism

Ledgångsreumatism är en sjukdom som drabbar många svenskar. Ingrid Lundberg, institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet, får 3 500 000 kronor för att undersöka om reumatiker blir bättre av fysisk aktivitet.

Så hänger hörselproblem ihop med stress

AFA Försäkring anslår 2 000 000 kronor till Dan Hasson, institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet, för att undersöka hur stress hänger samman med hörselproblem som tinnitus och hörselnedsättning.

Kan stamceller ge hörseln tillbaka?

Nedsatt hörsel beror ofta på att cellerna i innerörat har skadats. Buller är en vanlig orsak. AFA Försäkring anslår 3 294 000 till Mats Ulfendahl, institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC), Karolinska Institutet, för att undersöka om transplantation av stamceller till innerörat kan skydda mot fortsatta skador och/eller förbättra hörseln.

Mobbning i industrin och inom akademin jämförs av forskare

Mobbning på jobbet är ett problem som fått stor uppmärksamhet. Det leder inte bara till sjukskrivning och ohälsa utan kan även orsaka självmord. AFA Försäkring anslår 2 252 000 kronor till Reza Emdad, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, för att hitta riskfaktorer för mobbning genom att studera olika delar av arbetslivet.

Att främja hälsan med hjälp av Lean

Effektiviseringsmodellen Lean sprider sig i vården. Men hittills har Lean inte kombinerats med hälsofrämjande arbete. Terese Stenfors-Hayes, institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), Karolinska Institutet får 3 293 000 kronor från AFA Försäkring för att undersöka vilka effekter en sådan kombination får för anställda vid Enköpings lasarett.

Samt: Hur påverkar akutavdelningars organisation arbetsmiljön och patientsäkerheten?

Akutmottagningar har högt arbetstempo med ett ojämnt patientflöde. Personalen måste ofta arbeta med flera saker samtidigt, vilket innebär risker för patienterna. AFA Försäkring beviljar 514 000 till Katarina Göransson, Stockholms läns landsting, för en studie av hur akutmottagningars organisation påverkar arbetsmiljö och patientsäkerhet.

Katarina Göransson är anknuten till Karolinska Institutet via institutionen för medicin, Solna.