Publicerad: 2014-10-22 14:29 | Uppdaterad: 2014-10-22 14:48

Många ville ha tjänsterna i KI:s nya karriärtrappa

Ansökningarna vällde in till den allra första utlysningen av tjänster i Karolinska Institutets nya karriärtrappa. Nu är det klart vilka som får tjänsterna som finansieras från och med 2015.

Våren 2014 utlyste en av KI:s tre verksamhetsstyrelser, styrelsen för forskning, medel för tjänster för yngre forskare på tre olika nivåer. Karriärtrappan omfattar de tre stegen: anställning som forskarassistent (fyra år), ”forskarassistentförlängning” (forskare två år) och forskare (fem år).

Intresset var stort. Runt 100–150 ansökningar kom in för var och en av de tre nivåerna.

– Vi var överväldigade över söktrycket och kvaliteten, säger Hans-Gustaf Ljunggren, dekan för forskning vid Karolinska Institutet.

Birgitta Henriques Normark, vicedekan för rekrytering, instämmer:

– Vi har väldigt många, riktigt bra unga forskare på KI. Vi fick också många sökanden från andra länder som var väldigt kvalificerade och som vill komma till KI, och det är mycket roligt.

Därför blev det hård konkurrens om de utlysta tjänsterna.

Under sommaren har ansökningarna bedömts av externa utvärderare. Deras bedömningar låg sedan till grund för att välja ut ett mindre antal sökanden till intervjuer för tjänsterna som forskarassistent respektive forskare.

När det gäller förlängning av forskarassistenttjänst baserades beslutet enbart på de externa bedömningarna.

– En uttalad svårighet var att vi hade så många, så väldigt bra sökande, säger Hans-Gustaf Ljunggren.

Från den 1 januari 2015 fördelar styrelsen för forskning pengarna som ska finansiera de 29 beslutade tjänsterna till de aktuella institutionerna, som har sex månader på sig att förordna forskarna.

Redan nu är siktet inställt på nästa rekryteringsomgång inom KI:s karriärtrappa. Tjänsterna är tänkta att utlysas varje år och en ny utlysning är planerad till februari 2015.

– Vi kommer att utvärdera den här omgången för att få den mest optimala processen till nästa år, säger Birgitta Henriques Normark.

När karriärtrappan presenterades i våras menade Junior Faculty, en intresseorganisation på KI för forskare som disputerat men ännu inte har tillsvidareanställning, att utlysningarna är ett mycket viktigt första steg mot tydligare karriärvägar, men att antalet tjänster behöver öka. I dagsläget finns enligt Hans-Gustaf Ljunggren inga möjligheter till detta.

– Det här är i sig ett väldigt ambitiöst program, som fullt utvecklat kommer att kosta i storleksordningen 130–140 miljoner kronor. Efter fyra år kommer vi att ha ungefär hundra personer i systemet. Vi skulle gärna vilja ha fler tjänster, men just nu har vi inte de ekonomiska förutsättningarna för det, säger Hans-Gustaf Ljunggren.

Text: Karin Söderlund Leifler

De fick tjänsterna i karriärtrappan. Läs mer här.

Läs mer om Medel för juniora forskare.

Läs även tidigare artiklar på KI Nyheter

"Karriärtrappa spelar viktig roll", 2014-01-17

Välkomnar ny karriärtrappa, 2014-02-13