Publicerad: 2017-03-30 10:05 | Uppdaterad: 2017-03-30 10:06

Många beviljade anslag till KI från Cancerfonden

Cancerfondens forskningsnämnd fattade den 21 mars beslut om forskningsanslag i olika kategorier. Av 14 beviljade anslag gick 9 stycken till Karolinska Institutet.

Forskare från Karolinska Institutet återfinns inom följande ansökningskategorier:

Postdoktortjänst (3 år)

Syftet är att gagna cancerforskningen genom att rekrytera framgångsrika yngre forskare till området. Av 46 ansökningar beviljades fyra ansökningar. Tre av dessa gick till Karolinska Institutet: Bennie Lemmens, Das Srustidhar och Nathaniel Vacanti.

Junior Investigator Award (6 år)

Syftet är att rekrytera disputerade cancerforskare som vill etablera eget forskningsprogram och ge dem möjlighet att under en sexårsperiod på heltid ägna sig åt cancerforskning.
Av 38 ansökningar beviljades två. Båda dessa är hemmahörande på Karolinska Institutet: Maria Genander och Jenny Mjösberg.

Junior Clinical Investigator Award 50–70% (2x3 år)

Syftet är att bereda kliniskt verksamma, disputerade cancerforskare, såväl etablerade som yngre, möjlighet att under en längre sammanhängande period ägna sig åt forskning. Av tio inkomna ansökningar beviljades två. Båda dessa är från Karolinska Institutet: Christofer Juhlin och Johanna Ungerstedt.

Fellowships i Pankreascancerforskning (3 år)

För att stärka svensk pankreascancerforsning gjorde Cancerfonden en särskild satsning och utlyste två Fellowships i pankreascancerforskning. Av tio ansökningar beviljades två. En av dessa gick till Linda Bojmar vid Karolinska Institutet.

Forskarskola (3 år)

Avsikten med anslaget är att möjliggöra drift av forskarskola som är riktad till målgruppen doktorander med projekt inom ämnesområdet cancer. De båda ansökningar som kom in beviljades. Den ena gick till NatiOn (Nationell forskarskola i kliniskt och translationell cancerforskning) med Dan Grandér vid Karolinska Institutet som huvudsökande.