Publicerad: 2019-11-05 11:19 | Uppdaterad: 2019-11-06 16:42

Mandometer vann evidensbaserad upphandling av ätstörningsbehandling

Interior of the Mandometer Clinic
Interiör från Mandometerkliniken. Foto: Malin Pettersson.

Mandometerkliniken i Alingsås startade 2010 då Västragötalandsregionen (VGR) vägde in behandlingsresultaten i upphandlingen. Kraven ökade 2015: kliniken fick betalt bara om patienterna gick i remission och det fungerade: fler patienter blev symtomfria. I veckan gav därför VGR Alingsåskliniken förnyat förtroende. VGR och nu senast också Region Stockholm sluter landets första evidens-baserade vårdavtal med Mandometer.           

Mandometerbehandling av ätstörningar bygger på neurobiologisk forskning vid NVS som genomförts kliniskt sedan 1993 och är nu landets största behandlingsverksamhet.