Publicerad: 2023-11-21 12:35 | Uppdaterad: 2023-11-21 12:36

Månadsrapport KI RIMS – oktober

Detta är en kort rapport från projektgruppen som arbetar med implementeringen av KI RIMS. Inläggen vänder sig till dig som är intresserad av arbetet med att anpassa produkten Elements från Symplectic till KI:s krav och förutsättningar, och vill hänga med under utvecklingsprocessen.

Du kan läsa mer om hela projektet på Medarbetarportalen: Systemstöd för forskningsinformation/KI RIMS.

Kontaktperson: Malin Essén malin.essen@ki.se.

--------------

Obs! 

De nya profilsidorna publiceras på ki.se den 14 december.

Senarelagt på grund av utmaningar med utveckling och testning av de tekniska miljöerna.  Läs mer om det på Medarbetarportalen Din nya profilsida på ki.se

--------------

Profilsidor och gruppsidor på ki.se

  • Systemet har uppgraderats och möjliggör nu personlistor för grupper. Det kommer primärt att tillämpas på två sätt: 1) skapa listor över gruppmedlemmar utöver de som ingår i den administrativa gruppen, och 2) skapa listor över de av gruppens medlemmar som ska exkluderas för visning på ki.se.
  • Inventering genomförd av vilka forskargrupper som har information på ki.se idag. Manuell överflyttning av viss information till KI RIMS påbörjad.

Forskningsoutput och andra meriter

  • Information om befattning i Primula har standardiserats i samarbete med kollegor inom HR och kommer nu att kunna visas på ki.se på både svenska och engelska.

Etiketter, ämnesord och synlighet

  • Möjligheten att sätta fria ämnesord på person är avstängd. Vi kommer att utvärdera om SCB och MeSH räcker för att visa ämne för personer. Det finns möjlighet att aktivera fria ämnesord i framtiden.
  • Möjligheten till fria ämnesord kvarstår när det gäller publikationer, grants mm. 

Visning och sök på ki.se

  • Mappningen mellan fält i SolR-indexet för ki.se och rapportdatabasen är genomförd, vilket betyder att vi kan fylla indexet med riktig data från rapportdatabasen och kan börja testa och justera både indexet och de nya profilsidorna. 

Översikter och sammanställningar

  • Meritportföljen har testats på seniora forskare med många olika typer av meriter, och efter dessa tester har rekommendationerna angående synlighetsnivåer förtydligats. 

Slutanvändarstöd

  • Texter till webben för KI RIMS användarstöd är klara och finns nu publicerade på Medarbetarportalen
  • Introduktionstillfällen till KI RIMS i Zoom samt workshops för användare av Meritportföljen är inlagda i kalendern