Publicerad: 2023-12-22 09:57 | Uppdaterad: 2023-12-22 09:57

Månadsrapport KI RIMS – november/december

Detta är en kort rapport från projektgruppen som arbetar med implementeringen av KI RIMS. Inläggen vänder sig till dig som är intresserad av arbetet med att anpassa produkten Elements från Symplectic till KI:s krav och förutsättningar, och vill hänga med under utvecklingsprocessen.

Du kan läsa mer om hela projektet på Medarbetarportalen: Systemstöd för forskningsinformation/KI RIMS.

Kontaktperson: Malin Essén malin.essen@ki.se.

--------------

Gruppsidor som inte finns i KI:s organisation 

 • Vi har testat att göra inställningar i Element utifrån de behov som ett antal centrum och nätverk har uttryckt, och kan gå vidare mot att fastställa hur vi vill använda systemets möjligheter. 

Forskningsoutput och andra meriter

 • En rättningsinsats för att separera data om närmare 300 publikationer som felaktigt slogs ihop är genomförd.
 • Färdigställd kravspecifikation för utveckling av UBW Anknutna, för att göra det möjligt att förteckna även anknutna docenter i KI RIMS.

Visning och sök på ki.se

 • Alla nödvändiga tekniska miljöer för att skicka information från KI RIMS till ki.se är uppsatta.
  Profiler med all information på både svenska och engelska flödar till Solr och vidare till ki.se. 
 • Mer än 800 grupper inom KI:s organisation har i den mån det varit möjligt, fått viss information ifyllt i KI RIMS. Dessa grupper skickas sedan vidare till ki.se. Det går nu att redigera och publicera webbinformation om grupper i Drupal samt konvertera och befintliga sidor till den nya gruppsidan.
 • Informationsmöten och verkstäder har hållits vid flera tillfällen med redaktörer som ska arbeta med gruppsidorna i Drupal och kommer fortsätta nästa år. 

Översikter och sammanställningar

 • Åtta olika rapporter finns tillgängliga i KI RIMS, vilket betyder att användare av KI RIMS kan få ut sammanställ information med olika standardiserade urval.

Grants och forskningsprojekt

Vi har utvärderat informationen i databasen Dimensions i samarbete med kollegor inom RSO, och har en bättre uppfattning om hur användbar informationen är för KI och hur fullständig bild den kan ge av KI:s pågående forskning.

Slutanvändarstöd

 • RIMS-webben är synkad med användarinstruktioner om ki.se, som finns på andra delar av Medarbetarportalen.
 • Drygt 2000 användare har loggat in i KI RIMS, och har ställt sammanlagt ca 60 frågor till supporten.
 • Ca 75 medarbetare har deltagit i de senaste fyra introduktionstillfällena i Zoom.