Publicerad: 2023-05-09 10:29 | Uppdaterad: 2023-08-18 08:44

Månadsrapport KI RIMS – maj

Detta är en kort rapport från projektgruppen som arbetar med implementeringen av KI RIMS. Inläggen vänder sig till dig som är intresserad av arbetet med att anpassa produkten Elements från Symplectic till KI:s krav och förutsättningar, och vill hänga med under utvecklingsprocessen.

Du kan läsa mer om hela projektet på Medarbetarportalen: Systemstöd för forskningsinformation/KI RIMS.

Kontaktperson: Malin Essén malin.essen@ki.se.

--------------

Konfigurering och implementation

I mitten av april hade projektet sin första stora leverans, vilken innebar att KI RIMS nu finns i skarp drift (s.k. “produktionsmiljö”) samt i en testmiljö. I båda dessa miljöer har vi en kontinuerlig import av verifierade artiklar från bibliometrisystemet. Även KI:s avhandlingar är nu via en första import tillgängliga i såväl test- som produktionsmiljön.

Det betyder att vi nu har ett KI-anpassat system i skarp drift som vi vet fungerar, och som innehåller information om KI:s forskare, publikationer och grants.

Grupper

I april lanserade Symplectic (leverantören) ny funktionalitet för grupper som vi efterfrågat vilket innebär att vi nu kan börja skapa en konkret struktur för att hantera både formella och icke-formella grupper (exempelvis nätverk, forum mm). Det är viktigt för att vi ska kunna visa upp en forskargrupps eller en centrumbildnings samlade forskningsoutput på ett bra sätt.

Skapa hittbarhet

När vi presenterar RIMS-projektet och KI RIMS för olika grupper på KI så lyfts behovet av tillförlitlig och sökbar information om vem som innehar en docentur. KI RIMS har möjlighet att samla och visa upp den informationen, och vi har nu ett tätt samarbete med HR och leverantören av Primula om hur KI kan säkerställa kvaliteten i informationen om docentur. Eventuellt behöver vi justera arbetsprocesser inom KI för att nå målet.
Detta är ett exempel på att vi är många som behöver hjälpas åt för att KI RIMS ska innehålla data av god kvalitet nu och i framtiden. Det gör förvaltningen av KI RIMS till en komplex och intressant fråga med många ytor för samarbeten

RIMS-projektet kommer att arbeta tillsammans med representanter från Kommittén för forskning i arbetet med att ta fram etiketter för tillgänglighet, exempelvis för dem som vill visa sig som tillgängliga för samarbeten eller mediekontakter. Kommittén för forskning kommer också bistå projektet bland annat med att ta fram principer för vilken av informationen i KI RIMS som ska visas publikt respektive internt på KI.

Sök och filtrera på KI.se

Solr är en lösning för för mellanlagring av data mellan KI RIMS och ki.se. Solr ger KI goda möjligheter till sökning och filtrering av informationen på ki.se. Vi har nu en server med Solr installerad hos ITA som vi kan börja konfigurera.

Vi har tagit fram skisser för hur de personliga profilsidorna på ki.se kan komma att se ut med framtida information som hämtas från KI RIMS, och även fått feedback på dem från slutanvändare.

Översikter och sammanställningar

Systemleverantören har erbjudit en möjlig utveckling av modulen Projects och vi har också kommit framåt i inventeringen av möjliga källor för att visa pågående forskning. Därmed finns det goda möjligheter både att kunna visa upp den informationen på ki.se och att få ut den i rapporter och CVn. 

Vi har löpande samarbetet med HR-avdelningen, och nu vet vi att KI RIMS kommer att vara involverade i den kommande översynen av Meritportföljen. Vårt mål är att förenkla processen och att KI RIMS automatiska flöden ska göra så mycket nytta som möjligt.

Grants & forskningsprojekt

Vi har bekräftat att KI RIMS kommer att kunna hämta information om grants från Vetenskapsrådet via Dimensions. Vi också har en pågående diskussion med förvaltningen av Swecris gällande integrering av information om grants från KI:s stiftelser och fonder, och har goda förhoppningar om att det går att åstadkomma.