Publicerad: 2023-06-21 11:39 | Uppdaterad: 2023-06-21 11:39

Månadsrapport KI RIMS – juni

Detta är en kort rapport från projektgruppen som arbetar med implementeringen av KI RIMS. Inläggen vänder sig till dig som är intresserad av arbetet med att anpassa produkten Elements från Symplectic till KI:s krav och förutsättningar, och vill hänga med under utvecklingsprocessen.

Du kan läsa mer om hela projektet på Medarbetarportalen: Systemstöd för forskningsinformation/KI RIMS.

Kontaktperson: Malin Essén malin.essen@ki.se.

--------------

Grupper

För att kunna visa upp alla KI:s vetenskapliga grupperingar på ett bra sätt, så har projektet kartlagt vilka olika typer av sådana grupperingar som existerar. Vi har också tagit fram ett utkast på hur de kan representeras och hanteras i KI RIMS, samt hur de kan visas upp på KI.se. I det arbetet har vi haft god hjälp av både institutioner och ett större nätverk. Informationsmöten har hållits med webbredaktörer så att de vet hur KI RIMS påverkar deras arbete senare i år.

Region Stockholm har meddelat att KI RIMS får behandla information om USV-enhet, vilket gör att KI RIMS internt på KI kommer att kunna visa var i vården KI:s forskare är aktiva, och kommer att kunna göra den skärningen i de rapporter som tas ut.

Datakvalitet

För att KI RIMS ska bli användbart är det viktigt att datakvaliteten är god, och vi har under månaden som gått arbetat tillsammans med kollegor inom HR för att kartlägga informationen och arbetsprocesserna kring KI:s docenter. Vi dokumenterar löpande datakvalitetsbrister i integrationerna, med syftet att jobba bort dem.

Skapa hittbarhet

Kommittén för forskning (KF) har utsett en arbetsgrupp med uppdrag att stödja projektet inom synlighetsfrågor och etiketter (labels). Gruppen ska ta fram underlag för beslut angående nivåer för synlighet av olika typer av information, till exempel hur man ska kunna ange om man är tillgänglig för frågor från pressen och vilka som ska kunna skapa nya forskningsgrupperingar för visning i KI RIMS.

Översikter och sammanställningar

Systemleverantören har börjat bygga Meritportföljen efter våra specifikationer, och vi har kunnat skapa några typer av så kallade data extracts (en typ av rapport). I början av augusti kommer vi att testa användarvänligheten och användbarheten av dessa rapporter.

Slutanvändarstöd

En första version av KI RIMS informationssida är skapad och ligger på Medarbetarportalen (https://medarbetare.ki.se/ki-rims). Den gör att det blir enkelt att hitta information om hur KI RIMS kommer att fungera, och vilket stöd som finns tillgängligt. Vi kommer att bygga ut sidan successivt.

Roller och behörighetstilldelning

Rollerna Statistician och Content Manager, som ger breddad möjlighet att ta ut rapporter respektive möjlighet att hantera informationen på gruppsidor kommer att tilldelas automatiskt med hjälp av IDAC och Primula, när det gäller AC-ar och linjechefer. Denna funktion är nu beställd av IDAC-förvaltningen.