Skip to main content
Publicerad: 2016-05-31 11:04 | Uppdaterad: 2016-06-02 14:21

Malariaforskning belönas med Axel Hirsch pris

Mats Wahlgren, professor vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi tilldelas Medicine doktor Axel Hirschs pris 2016. Han får priset för sina studier av hur malariaparasiten genom att aggregera röda blodkroppar inducerar svår och dödlig malaria, och varför blodgrupp 0 skyddar befolkningen mot denna allvarliga sjukdom.

Medicine doktor Axel Hirsch Priset delas ut årligen av Karolinska Institutets styrelse för forskning som "belöning för en av svensk forskare publicerad vetenskaplig skrift av högt värde". Prisutdelningen äger rum i samband installationshögtiden i Aula Medica den 13 oktober 2016 och består av 50 000 kr och ett diplom.

Mer om Mats Wahlgrens forskning.