Publicerad: 2013-04-29 00:00 | Uppdaterad: 2014-06-16 14:44

Makarna Rausing ger ny miljondonation till bröstcancerforskning vid Karolinska Institutet

Makarna Märit och Hans Rausing skänker ytterligare 20 miljoner kronor till bröstcancerforskning vid Karolinska Institutet. Donationen ska användas för Karmaprojektet, som för tre år sedan fick 50 miljoner kronor av makarna Rausing och som nu visat stora forskningsframgångar.

Sedan 2009 har ett stort internationellt samarbete pågått där forskarna studerat vilka gener och genförändringar som påverkar risken för bröstcancer. Resultat från dessa studier har nyligen publicerats i ett temanummer av Nature Genetics, och i dagarna publicerades delresultat från Karmastudien som visar på mycket positiva effekter av återfallsförebyggande bröstcancerbehandling. Det arbete som hittills lagts ner ger förutsättningar för ytterligare viktiga forskningsresultat, vilket gör att makarna Rausing vill öka sitt stöd.

Hittills har över 70 000 kvinnor anmält sig till Karmaprojektet som är ett av de största bröstcancerprojekten i världen. Forskarna försöker hitta de kvinnor som har ökad risk för bröstcancer för att kunna erbjuda dem sätt att förebygga sjukdomen. Målet är att på sikt avsevärt minska antalet kvinnor som insjuknar i bröstcancer.

– Märit och Hans Rausings initiativ mot bröstcancer betyder oerhört mycket för vår forskning och våra möjligheter att minska insjuknande och dödligheten i bröstcancer, säger professor Per Hall som leder Karmastudien. Resultaten i de studier vi nu presenterat är mycket viktiga steg på vägen.

Bröstcancer är idag den vanligaste cancerformen bland kvinnor i västvärlden där cirka 4 miljoner kvinnor lever med diagnosen. Bara i Sverige upptäcks 8 000 nya fall varje år, vilket betyder att en kvinna av nio kommer att drabbas av sjukdomen, som årligen tar 1 400 liv.

Hans Rausings mamma och mormor dog av bröstcancer och hans far Ruben Rausing, engagerade sig starkt för att få fram ett botemedel. Ruben Rausing stöttade också tidigt tanken på bildandet av det som i dag är Cancerfonden. Att Märit och Hans Rausing nu går in med ytterligare en stor donation är kopplat till de forskningsframgångar som nu presenterats.

– Vi tycker att det är särskilt viktigt att stötta forskning som snabbt har möjlighet att ge stora effekter för så många människor, säger Märit Rausing. Bröstcancer drabbar inte bara de kvinnor som diagnosticeras med sjukdomen, alla i deras omgivning påverkas. Dessutom finns möjlighet till stora vinster för samhället i stort.

– Makarna Rausings genorisitet gör att vi kan ha en unik forskningskompetens inom bröstcancerområdet, säger Anders Hamsten, rektor vid Karolinska Institutet. Deras stöd innebär möjligheter till genombrott kring diagnos och behandling av miljontals kvinnor över hela världen.

Om donatorerna

Märit Rausing har varit djupt engagerad och involverad i uppbyggnaden av familjen Rausings filantropiska verksamhet som under lång tid generöst stöttat organisationer och vetenskaplig forskning världen över med syftet att förbättra människors liv och hälsa. Familjen Rausings intresse för vetenskap har kommit Karolinska Institutet till del i form av Märit och Hans Rausings initiativ mot bröstcancer, och Märit Rausing utsågs 2011 till medicine hedersdoktor. Hans Rausing var under 37 år VD och/eller styrelseordförande i familjeägda bolaget Tetra Pak, sedermera Tetra Laval.

Läs mer om de senaste studierna

Professor/överläkare

Per Hall

Enhet: C8.MEB.Hall
E-post: Per.Hall@ki.se