Publicerad: 2022-04-27 11:37 | Uppdaterad: 2022-04-27 11:38

Maike Winters är 2022 års mottagare av Sven Gards stipendium för bästa avhandling i virologi 2021

Maike Winters vid Institutionen för Global folkhälsa tilldelas stipendiet för sin avhandling "Contagious (Mis)Communication: the role of risk communication and misinformation in infectious disease outbreaks".

Bild på Maike Winters
Maike Winters, foto_Stefan Zimmerman.

Maike Winters tilldelas stipendiet för sin avhandling "Contagious (Mis)Communication: the role of risk communication and misinformation in infectious disease outbreaks".

Priset består av en prissumma och ett diplom.

Granskargruppens motivering lyder:
"Denna avhandling handlade om studien av hur kommunikation och desinformation påverkade människors förståelse av risker och deras beteenden under utbrottet av ebolaviruset i Sierra Leone 2014-2016.

Arbetet innebar fyra tvärsnittsundersökningar och semistrukturerade intervjuer med journalister. Slutligen testade en randomiserad kontrollerad studie två interventioner för att motverka felaktig information om infektionssjukdomar. Arbetet visar behovet av att tydlig och begriplig information finns tillgänglig från pålitliga källor för att ge människor möjlighet att göra korrekta bedömningar av risker under ett utbrott av infektionssjukdomar.

Viktigt är att strategier för att motbevisa desinformation är mer benägna att lyckas om de direkt engagerar sig i desinformationen snarare än att bara upprepa den korrekta informationen.

Avhandlingens tema är högaktuellt då COVID-19-pandemin satt flera av koncepten i fokus. Arbetet presenteras i tre artiklar publicerade i högt respekterade tidskrifter och ett manuskript. Den nominerade är förstaförfattare på alla fyra studierna. Dessutom är uppsatsens ram utomordentligt välskriven. Den nominerades bakgrund inom psykologi och journalistik var helt klart till stor nytta för detta arbete. Vi bedömer Maike Winters som ett utmärkt val för Sven Gards pris för bästa avhandling i virologi vid KI år 2021."