Publicerad: 2018-10-02 13:04 | Uppdaterad: 2019-07-22 16:43

Magnus Ingelman-Sundberg tilldelas BCPT Nordic Prize 2018

Magnus Ingelman-Sundberg, professor i molekylär toxikologi vid institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska Instituet, tilldelas BCPT Nordic Prize 2018 för sin banbrytande forskning inom farmkaologi och toxikologi.

portrait of Magnus Ingelman-Sundberg

Priset delas ut av Nordic Association for the Publication of BCPT som instiftades 1945 under namnet Acta Pharmacologica et Toxicologica, till en framstående forskare i något av fälten i grundläggande och/eller klinisk farmakologi eller toxikologi.

– Magnus Ingelman-Sundberg får priset för sitt viktiga bidrag och sin forskning inriktad på genetiska och epigenetiska faktorer av betydelse för interindividuella skillnader i läkemedelseffekter och biverkningar. Han är en av världens mest inflytelserika forskare inom farmakologi och toxikologi, säger Kim Brøsen, chefredaktör för BCPT.

Priset kommer att överlämnas senare under hösten.

Dokument