Publicerad: 2023-08-29 10:42 | Uppdaterad: 2023-10-20 09:44

Magnus Håkansson ny säkerhetschef vid KI

Magnus Håkansson
Magnus Håkansson Foto: Andreas Andersson

Den 22 augusti tillträdde Magnus Håkansson som säkerhetschef vid KI  och som enhetschef för säkerhetsenheten vid universitetsförvaltningen.

Magnus kommer närmast från Trafikverket där han var chef för säkerhetsenheten på verksamhetsområdet Trafik. Han har arbetat med bland annat säkerhetsskydd, informationssäkerhet och krisberedskap.

I rollen som ny säkerhetschef vid KI blir fokus på att lära känna verksamheten för att säkerställa att rätt stöd ges på rätt plats och skapa en förståelse för hur till exempel lagkrav påverkar KI:s uppdrag: att forska, utbilda och samverka.