Publicerad: 2012-06-27 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Magisterprogrammet i global hälsa håller hög kvalitet

[NYHET 2012-06-27] Karolinska Institutets engelska magisterprogram i global hälsa får betyget hög kvalitet i Högskoleverkets utvärdering. Samma betyg ges till KIs kandidatexamen i Folkhälsovetenskap, ett program som dock fasas ut och därmed inte tar in nya studenter.

Mellan 2011-2014 kvalitetsutvärderar Högskoleverket alla högskoleutbildningar som leder till en examen. I dag den 27 juni publicerades resultaten för utbildningar inom folkhälsovetenskap. Bland 23 utbildningar får 3 det högsta omdömet mycket hög kvalitet, 13 får hög kvalitet och 7 utbildningar bedöms ha bristande kvalitet.

- Vi håller en "hög kvalitet" men vi strävar ständigt efter förbättringar och är inte nöjda förrän vi får omdömet "mycket hög kvalitet", säger Tanja Tomson, programdirektor för folkhälsovetenskapliga programmet och global hälsa vid KI. Vi vill inte bara vara bäst i Sverige inom utbildningsområdet utan vi vill kunna mäta oss med de absolut bästa universiteten i världen också.

Som ett led i detta har Karolinska Institutet startat nya mastersprogram inom området som ännu inte hunnit bli utvärderade: Public Health Epidemiology och Health Economics Policy and management.

Betyget i Högskoleverkets utvärdering grundar sig främst på studenternas examensarbeten och hur de når upp till målen med utbildningen. Dessutom tillkommer lärosätenas självvärderingar, gruppintervjuer med studenter om deras erfarenheter samt alumni-enkäter.