Publicerad: 2016-06-01 15:06 | Uppdaterad: 2016-06-01 15:10

Magdalini Lourda tilldelas medel till hematologiforskning

Magdalini Lourda vid institutionen för kvinnors och barns hälsa är en av fyra KI-forskare som får dela på 2 miljoner kronor från Åke Olssons stiftelse för forskning inom hematologi.

Stiftelsens ändamål är att främja Karolinska Institutets forskning inom haematologi, företrädesvis avseende myelom- och leukemisjukdomarna.

Magdalini Lourda delar medlen med följande forskare: Sidinh Luc vid institutionen för medicin, Huddinge, Lotta Hansson vid institutionen för onkologi och patologi och Agata M. Wasik vid institutionen för laboriatoriemedicin.