Publicerad: 2019-03-14 15:41 | Uppdaterad: 2022-08-30 16:33

Madeleine Beerman från Unga Reumatiker föreläser inom ramen för kursen Ledarskap och organisationsutveckling

Madeleine Beermann, från Unga Reumatiker, föreläste den 13 mars för deltagare i kursen Ledarskap och organisationsutveckling på temat "Alla unga reumatiker ska känna livsglädje och kunna uppfylla sina drömmar!" som också är den ideella organisationens vision.

Madeleine Beerman, Unga Reumatiker, föreläser för deltagare i kurs Ledarskap och organisationsutveckling
Madeleine Beermann från Unga Reumatiker

Madeleine talade bland annat om vikten att bjuda in patienten i samtalet för att kunna få till ett förändringsarbete inom vården. Rätt stöd och kunskap utifrån patientens egna situation behövs för att uppnå resultat. Patienter och vården behöver hjälpas åt.

Unga Reumatiker är en ideell organisation som arbetar aktivt för barn, ungdomar och unga vuxna med reumatisk sjukdom. Medlemmarna är mellan 0-32 år.

Kursen Ledarskap och organisationutveckling, som vänder sig till nuvarande eller framtida chefer och ledare inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst eller annan människovårdande verksamhet, erbjuds sedan hösten 2017 vid Karolinska Institutet av Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik (LIME), Medical Management Centre (MMC).

Hittills har närmare 3000 deltagare gått utbildningen var syfte att utveckla sin kompetens och identitet som chef/ledare. Deltagarna ges möjlighet att reflektera över sitt eget ledarskap, sin organisation och den kontext som organisationen befinner sig i.