Publicerad: 2015-02-17 11:17 | Uppdaterad: 2015-03-02 08:56

Lyssna på Kristiina Tammimies i Vetenskapsradion

Syskonpar kan ha helt olika riskfaktorer för autism

Forskaren Kristiina Tammimies berättar om sin forskning kring genetik och autismspektrumtillstånd i Vetenskapsradions nyheter den 27 januari 2015.