Publicerad: 2014-08-27 11:19 | Uppdaterad: 2014-09-01 10:33

Lyckat seminarium "Kemikalierna i din vardag"

Aula Medica

IMMs seminarium "Kemikalierna i din vardag - hur farliga är de?" blev en stor succé. Närmare 500 personer kom till Aula Medica för att lyssna på presentationer om hormonstörande ämnen, nanopartiklar och allergiframkallande ämnen.

Efter föreläsningarna var det mingel med posterutställning, där besökarna hade chansen att ställa frågor direkt till ett antal forskare från IMM och diskutera skilda ämnen som

  • inomhusmiljö,
  • arbetsmiljö
  • hormonstörande ämnen
  • nanopartiklar
  • allergier och allergiframkallande ämnen
  • förorenad mark
  • mat och hälsa med ett större antal IMM-forskare.

Mingel i Aula Medica

Åhörarna bestod av myndighetspersonal, politiker, forskare, studenter, elever och en intresserad allmänhet.

Presentationer från seminariet

Hormonstörande ämnen - barnen i fara?

Nanopartiklar - från solkrämer till Hornsgatan

Allergiframkallande ämnen - Vilka produkter ska du undvika?