Publicerad: 2009-05-14 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:22

Luftföroreningar ökar risken för hjärtrusningar

[PRESSMEDDELANDE 2009-05-13] Det är numera väl känt att luftföroreningar leder till ökad dödlighet i hjärtsjukdomar. Men kunskapen om hur det går till eller vilka personer som är mest känsliga har varit dålig. Nu har forskare vid Karolinska Institutet identifierat grupper i befolkningen som är särskilt känsliga för påverkan från luftföroreningar.

Petter LjungmanFoto: privat

Hjärt-kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken i världen. De senaste tio åren har luftföroreningar uppmärksammats som en riskfaktor, tillsammans med rökning, övervikt och brist på fysisk aktivitet. Sedan tidigare vet man också att åderförkalkning är en inflammatorisk process som bland annat kan leda till hjärtinfarkt.

I en ny doktorsavhandling från Karolinska Institutet (KI) visar nu läkaren Petter Ljungman och hans kollegor att vissa personer reagerar med inflammation i kroppen efter att de exponerats för luftföroreningar. Personer med vissa genuppsättningar är särskilt känsliga, vilket i förlängningen alltså kan innebära ökad risk för hjärtinfarkt.

I en annan delstudie i avhandlingen har forskarna undersökt hur luftföroreningar påverkar hjärtat mer direkt. I studien följde de cirka 200 personer i Göteborg och Stockholm, som fått en så kallad defibrillator (en liten livräddande apparat för elstötar) inopererad på grund av särskilt hög risk för hjärtstopp. Störningar i de elektriska banorna genom hjärtats muskulatur kan leda till att hjärtat rusar och efter ett tag helt slutar att slå. Under studieperioden observerade forskarna ett hundratal sådana livshotande hjärtrustningar. Risken att drabbas av hjärtrusning visade sig vara högre när luftkvaliteten var sämre och effekten kom redan efter två timmar med högre partikelhalter i stadsluften.

- Den positiva sidan av saken är att man kan minska riskerna genom att förbättra miljön. Det kan också vara så att vi från vårdens sida bör råda patienter med särskilt hög risk för plötslig död, exempelvis efter en hjärtinfarkt, att undvika onödig vistelse i stadstrafik, säger Petter Ljungman.

Avhandling:

ST-läkare Petter Ljungman, Institutionen för klinisk forskning och utbildning vid Södersjukhuset (KI SÖS).

Cardiovascular Effects of Short-term Exposure to Air Pollution

Handledare har varit docent Tom Bellander, Institutet för miljömedicin, KI, och professor Mårten Rosenqvist, hjärtkliniken vid Södersjukhuset och KI SÖS. Disputation sker den 15 maj och opponent är docent Murray A Mittleman från Harvard Medical School.

För frågor, kontakta: