Publicerad: 2023-09-12 13:10 | Uppdaterad: 2023-09-12 13:10

Luftföroreningar kan påverka fertiliteten

Fertilitetsbehandlingar har ökat kraftigt de senaste decennierna. Nu visar internationell forskning att luftföroreningar kan påverka möjligheten att få barn.

Pauliina Damdimopoulou
Pauliina Damdimopoulou, docent vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik. Foto: Ulf Sirborn

Till exempel kan partiklar från trafikerade gator ta sig in i äggceller och skada dem.

Hör bland annat Pauliina Damdimopoulou, forskargruppsledare vid enheten för obstetrik och gynekologi berätta mer om detta i en intervju i TV4 Play. Från 16 augusti 2023.