Publicerad: 2011-10-07 00:00 | Uppdaterad: 2014-07-07 09:34

Luca Jovine får Fernströms pris för forskning om livets uppkomst

Eric K. Fernströms pris går i år till Luca Jovine, vid institutionen för biovetenskaper och näringslära, Karolinska Institutet, för hans forskning om hur ett liv uppstår. Det är vad som händer mellan ägg och spermie på molekylär nivå som intresserar honom.

Luca Jovine får priset framför allt för att han har lyckats visa hur den molekylära processen går till när ett ägg befruktas. Han har klarlagt den tredimensionella struktur som finns hos det protein på äggets yta som känns igen av spermien. Genom att ha givit läkarvetenskapen insikt i dessa befruktningsmekanismer, har det blivit möjligt att bättre förstå orsakerna bakom infertilitet. Hans forskning kommer också att ha betydelse för utvecklingen av nya preventivmedel.

– Det viktiga nu är att fortsätta att titta på motsvarande proteiner på spermien för att få fram hur dessa molekylär binder till proteiner på äggets yta, säger Luca Jovine.

Eric K. Fernströms pris delas ut till en yngre, särskilt lovande och framgångsrik forskare, som under året inte uppnår 45 år. Priset delas ut vid en ceremoni vid Lunds universitet i samband med Forskningens dag den 2 november. Priset uppmärksammas även vid Karolinska Institutets installationshögtid.