Publicerad: 2013-04-04 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Luca Jovine får 2012 års Göran Gustafssonpris i kemi

[NYHET 2012-03-30] Luca Jovine, filosofie doktor i röntgenkristallografi vid Karolinska Institutet, tilldelas 2012 års Göran Gustafssonpris i kemi.

Luca Jovine. Foto: Fredrik Hjerling.

Göran Gustafssonprisen utdelas årligen inom områdena matematik, fysik, kemi, molekylärbiologi och medicin av Göran Gustafssons stiftelse för naturvetenskaplig och medicinsk forskning.

Luca Jovine tilldelas priset i kemi för sina kristallografiska studier av befruktningsprocessen.

Göran Gustafssonpriserna på närmare 24 miljoner kronor fördelas på 4,75 miljoner per person. Lördagen den 31 mars hålls en sammankomst i Konserthuset med prisutdelning av H.M. Konungen.