Publicerad: 2014-11-11 13:06 | Uppdaterad: 2014-11-11 13:08

Lovande HIV-forskning prisades

Christina Carlander, doktorand vid Enheten för infektionssjukdomar och hud, vann pris för bästa abstrakt på The HIV Nordic Conference 2014.

Vårterminen 2019 planerar Christina Carlander att disputera, men redan nu har hon alltså belönats för bästa abstrakt till sin kommande avhandling med titeln: High incidence of high-grade cervical neoplasia among HIV-infected women in Sweden.

Berätta om din forskning!

- Jag tittar på förekomsten av och risken för att utveckla HPV (humant papillom virus) -relaterad cancer hos HIV-infekterade kvinnor. I denna första studie har vi länkat det nationella HIV-registret InfcareHIV med det nationella registret för livmoderhals-screening. Vi har matchat HIV-infekterade med HIV-negativa efter ålder och födelseregion, detta då 70 % i den HIV-infekterade kohorten är migranter.

Varför har du valt att forska om just detta område?

- Jag är oerhört inspirerad av att arbeta inom HIV-vården kliniskt och det kändes självklart att gå vidare med forskning inom HIV-området. Co-morbiditet som cancerutveckling, hjärtkärlsjukdomar etc. blir ett allt viktigare område inom både HIV-forskning och HIV-vården. Detta då aktuella HIV-läkemedel ger HIV-infekterade nästan samma livslängd som HIV-negativa, säger Christina Carlander.