Publicerad: 2016-11-21 12:05 | Uppdaterad: 2016-11-21 12:05

Lotta Arborelius tilldelas pedagogiskt utmärkelse av Medicinska Föreningen

Lotta Arborelius, vid Sektionen för psykologi, har blivit utsedd till årets Mäster vilket är Medicinska Föreningens finaste pedagogiska utmärkelse till särskilt uppskattade lärare. Arborelius blev nominerad både av psykologistudenterna och av studenterna från kursen "Basic medical science". Detta är tredje gången som en lärare från psykologprogrammet tilldelats detta pris vilket bör sättas i relation till att psykologprogrammet inte har funnits på KI i ens ett decennium ännu.

Motiveringen lyder som följer:

För att hon på ett tydligt och metodiskt sätt introducerar en heterogen grupp till den medicinska grenen av psykologin. Med solida kunskaper och ett varmt bemötande bjuder hon in till lärande. På grundnivå minskar hon kunskapsgapet mellan studenter med naturvetenskaplig och humanistisk bakgrund och på avancerad nivå förbereder hon blivande psykologer för det kliniska arbetet. Hennes nya lärobok Neurofarmakologi fyller en lucka både för blivande och yrkesverksamma kliniker. Med sitt tålamod och engagemang är hon en stor tillgång för KI:s psykologstudenter.