Publicerad: 2018-08-28 10:27 | Uppdaterad: 2018-08-28 12:51

Lorelei Lingard får Karolinska Institutets pris för forskning i medicinsk pedagogik

Lorelei Lingard

Karolinska Institutets pris för forskning i medicinsk pedagogik tilldelas den kanadensiska professorn Lorelei Lingard. Hennes forskning har starkt bidragit till förståelsen av hur klinisk personal samverkar och kommunicerar med varandra, något som har lett till nya kliniska rutiner och ökad patientsäkerhet.

Professor Lingard, professor vid medicinska fakulteten på Schulich School of Medicine & Dentistry vid Western University i Kanada, kommer att ta emot utmärkelsen och en prissumma på 50 000 euro vid installationshögtiden i Aula Medica vid Karolinska Institutet den 11 oktober.

Kommunikation grundläggande

– Professor Lingard har starkt bidragit till att öka vår förståelse av hur hälso- och sjukvårdsteam interagerar och kommunicerar. Hennes forskning har varit en betydelsefull drivkraft för att förändra den medicinska utbildningens syn på teamwork och har lett fram till nya kliniska rutiner och ökad patientsäkerhet, säger professor Sari Ponzer, ordförande i priskommittén.

Sedan slutet av 1990-talet har Lorelei Lingard studerat hur kliniska team fungerar – både när det gäller att ge vård och under klinisk utbildning. Hon och hennes forskargrupp har studerat arbetslag – både erfarna och nybörjare – i så olika sammanhang som operationssalar, akutenheter, hjärtkliniker, organtransplantationsteam, rehabiliteringssjukhus och medicinavdelningar inom den slutna vården.

Min grunddisciplin är retorik

– Min inkörsport till samarbete är alltid språket. Jag är intresserad av hur arbetslag kommunicerar, eftersom deras kommunikation är grundläggande för hur de samarbetar och hur de utbildar. Min grunddisciplin är retorik – studiet av hur språk fungerar i sociala situationer – och i min forskning har jag försökt ta reda på hur språket påverkar samarbetet i ett team. Min forskning ställer frågan: Vad möjliggör språket i ett team och vad förhindrar det? Som det visat sig har språket avgörande betydelse för utbildning och sjukvård. Till följd av min forskning ägnar vi nu systematisk och kritisk uppmärksamhet åt hur kollegor i kliniska team kommunicerar med varandra, säger Lorelei Lingard.

Hennes forskning har bidragit till att utforma kliniska utbildningar, både i hennes hemland Kanada och internationellt. Detta har lett till att man idag lägger tonvikt på språket inom klinisk utbildning på ett sätt som tidigare inte var fallet. Hennes forskning har också ökat insikten om att teamwork är avgörande för hur medicinstuderande lär sig. Eftersom kliniska team är det viktigaste sammanhanget när hälso-och sjukvårdsstudenter genomför sin praktik, har deras struktur och metoder en stor inverkan på inlärningen. För bara några decennier sedan sågs inte teamwork som viktigt inom kliniska utbildningar, men tack vare professor Lingards forskningsprogram är samarbete idag erkänt som en mycket viktig del av vad och hur studenter lär sig.

Priset delas ut vart annat år

Om utnämningen till årets mottagare av Karolinska Institutets pris för forskning i medicinsk pedagogik, säger professor Lingard:

Yrkesmässigt är det ett stort erkännande

– Jag är verkligen hedrad över att mitt arbete uppmärksammas med detta pris. Yrkesmässigt är det ett stort erkännande av det arbete jag utför tillsammans med mina forskargrupper och den inverkan det har haft. Forskning på området hur arbetslag kommunicerar existerade inte för 20 år sedan och jag är oerhört stolt över att ha bidragit till dess utveckling inom den medicinska utbildningsvärlden. På ett mer personligt plan är jag också mycket stolt över att bli den första kvinna som föräras detta prestigefyllda pris.

Karolinska Institutets pris för forskning i medicinsk pedagogik är ett internationellt pris som delas ut vart annat år. Prisets syfte är att främja högkvalitativ forskning inom ämnesområdet i avsikt att långsiktigt förbättra medicinsk undervisning och utbildning. “Medicinsk” innefattar alla vårdyrken. Priset möjliggörs av finansiellt stöd från Gunnar Höglunds och Anna-Stina Malmborgs stiftelse.