Publicerad: 2014-06-13 08:32 | Uppdaterad: 2014-11-26 13:21

Logopedins födelsedag firas med jubileumssymposium

Logopedin fyller 50 år i Sverige. Det firas med ett symposium på Karolinska Institutet lördagen den 14 juni.

Symposiet arrangeras av enheten för logopedi vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (Clintec) och hålls i Aula Medica. Som huvudtalare har Christine Dollaghan från University of Texas at Dallas bjudits in.

– Vi har bjudit in forskare från andra universitet och försöker ha representation från olika områden inom logopedisk forskning. Vi ska sätta ljuset på var fältet befinner sig nu och framför allt vilka strategier som krävs för att logopedin ska utvecklas bra framåt, säger Ellika Schalling, lektor i logopedi och programdirektor för logopedprogrammet.

Bland annat kommer professor Anette Lohmander vid KI att föreslå att en så kallad jollerkontroll införs vid 10-månderskontrollen på barnavårdscentralen. Detta för att tidigt hitta de barn som inte jollrar i stavelser och som kan få försenad tal- och språkutveckling. Ellika Schalling kommer att ta upp rätten att träffa logoped för alla som drabbas av hjärnskada eller neurologisk sjukdom, för att nämna några programpunkter.

Att 50-årsjubileet firas nu beror på att den första logopedutbildningen startade år 1964 vid just Karolinska Institutet.

– Läkaren Gunnar Bjuggren hade insett att det behövdes en utbildning för att förbättra omhändertagandet av personer med tal- och röstsvårigheter. Han var förutseende och drev att det skulle vara en akademisk utbildning på en medicinsk fakultet från början, säger Ellika Schalling, programdirektor för Logopedprogrammet.

I dag är det en fyraårig utbildning som ges vid sex lärosäten i landet. Det är bra söktryck på KI:s logopedutbildning, med mer än fem sökande per plats. Den senaste utvärderingen som gjordes år 2012 av Högskoleverket (i dag Universitetskanslerämbetet) har bidragit till utbildningens goda rykte. Alla landets logopedutbildningar fick gott betyg, men Karolinska Institutets program utmärkte sig som den enda utbildningen som fick omdömet "mycket hög kvalitet".

– Vi jobbar hela tiden med att utveckla programmet för att behålla en mycket hög kvalitet. Vi tycker att det är viktigt med bra forskning i ämnet, för att kunna uppnå en tydlig forskningsanknytning redan under grundutbildningen, säger Ellika Schalling.

På enheten för logopedi på KI har forskningen expanderat mycket på senare år.

– Från början hade vi framför allt stark forskning inom röst- och röststörningar. Nu bedrivs också forskning inom områdena talstörningar och språkstörningar hos både vuxna och barn. Vi håller även på att bygga upp forskning om sväljningssvårigheter, säger Ellika Schalling.

Text: Karin Söderlund Leifler