Publicerad: 2016-02-17 10:40 | Uppdaterad: 2016-02-17 10:40

Lisa Bergmark - posterdeltagare på Forte talks 2016

Forte talks är en tvärvetenskaplig mötesplats för forskare, beslutsfattare och personer som arbetar inom hälsa, arbetsliv och välfärd.

Temat för konferensen i år är jämlikhet med inriktning mot migration och integration, barn och unga, arbetsliv samt jämlik hälsa och välfärd. Lisa Bergmark, doktorand på sektionen för arbetsterapi och inom nationella forskarskolan i vårdvetenskap (NFV), deltar med en poster som presenterar en delstudie i avhandlingsarbetet med titeln understanding return to work after spinal cord injury through photo voice.