Publicerad: 2023-03-08 16:53 | Uppdaterad: 2023-03-08 16:53

LIME-forskaren Solvig Ekblad nominerad till årets Fjärilspris

Fjärilspriset är en utmärkelse för visat mod och engagemang i frågor gällande kvinnors hälsa, alkohol, narkotika och andra beroendeframkallande medel utifrån ett kvinnoperspektiv med utgångspunkt i KSAN:s stadgar.

Professor Solvig Ekblad vid Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME) är en av de nominerade till årets Fjärilspris.

Solvig leder forskargruppen Cultural Medicine vars forskning inkluderar bl a pre- och postmigrationsrelaterad stress och hälsa, utvärdering av interventioner (primär, sekundär och tertiär), teori- och metodutveckling. Ett exempel är forskningsprojektet "Cirkelträff i grupp för nyanlända kvinnor med barn – Att må psykiskt bra i Sverige".

Vid val av mottagare prioriteras de ideella insatserna och priset kommer att tilldelas prismottagaren i anslutning till KSAN:s årsmöte den 30 mars 2023.

Tidigare Fjärilspristagare

 • 2022 Inga Pagréus
 • 2021 delades ej pris ut
 • 2020 H.M. Drottning Silvia
 • 2019 Eva Dozzi
 • 2018 Lotten Sunna
 • 2017 Fadime Ûcpinar
 • 2016 Helena Palojärvi
 • 2015 Lena Sjöberg
 • 2014 Susanna Alakoski
 • 2013 Lotta Zetterqvist
 • 2012 Meri Helena Forsberg
 • 2011 Newroz Zeynep Ötunc
 • 2010 delades ej pris ut
 • 2009 Therese Eriksson
 • 2008 Sofia Garad
 • 2007 Sonja Wallbom
 • 2006 Mona Göransson
 • 2005 Barbro Wester

KSAN

KSAN står för Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor. KSAN arbetar främst med förebyggande verksamhet och dess målgrupper utgörs av flickor och kvinnor i alla åldrar.

KSAN:s hemsida (länk)

Kontakt

Solvig Ekblad Anknuten till Forskning