Publicerad: 2017-10-31 13:02 | Uppdaterad: 2017-10-31 13:32

Licentiatavhandling 15 nov 2017: Camilla Sjörs

Onsdagen den 15 november försvarar Camilla Sjörs sin licentiatavhandling "Näringsintag och utsläpp av växthusgaser från svenska matvanor ur ett epidemiologiskt perspektiv".

Betygsnämnden består av adjungerade professor Liselotte Schäfer Elinder från Institutionen för folkhälsovetenskap vid KI, Dr Anna Karin Lindroos från Risk- och nyttovärderingsavdelningen vid Livsmedelsverket och docent Cecilia Sundberg från Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik vid KTH. Camillas handledare är Katarina Bälter, Fredrik Hedenus och Arvid Sjölander.

Camillas licentiatavhandling fokuserar på:
1) Hur väl en enkät med frågor om matvanor skattar utsläpp av växthusgaser (klimatgaser) från mat jämfört med en referensmetod.
2) Om näringsintag och följsamhet till näringsrekommendationer skiljer sig mellan personer med höga respektive låga utsläpp av växthusgaser från maten.
Inom epidemiologisk forskning används ofta enkäter för att mäta matvanor. För att kunna studera hur matvanor med olika utsläpp av växthusgaser från maten är kopplade till hälsa och sjukdom i framtida studier är det viktigt att använda pålitliga mätmetoder.

Tid och plats: 13:00, 15 nov 2017 i föreläsningssalen Atrium, Nobels väg 12B, Karolinska Institutet, Solna