Publicerad: 2018-05-29 13:40 | Uppdaterad: 2018-05-29 13:49

Licentiat 19 juni 2018: Favelle Lamb

På tisdagen den 19 juni försvarar Favelle Lamb sin licentiatavhandling "Vaccine safety, vaccine effectiveness and other determinants for successful immunisation programmes".

Betygskommittén består av universitetslektor Sofia Carlsson från Institutet för Miljömedicin (KI), dr Helena Hervius Askling från Institutionen för Medicin (KI) och professor Inge Axelsson från Avdelningen för Omvårdnad (Mittuniversitetet) Favelles handledare är Lisen Arnheim-Dahlström, Pär Sparén och Alexander Ploner.

Favelle har i sina studier undersökt ett flertal faktorer som påverkar hur väl vaccinering tas emot i de nordiska länderna med ett fokus på vaccinsäkerhet och effektivitet.

Tid och plats: 12:00, 19 juni 2018 i föreläsningssalen Petrén, Nobels väg 12 B, Karolinska Institutet, Solna