Skip to main content

Konferenser och symposier Leva efter bäckencancer

2019-11-21 9:00 till
2019-11-22 17:00
Campus Solna Biomedicum 1, våning 3, Solnavägen 9

Välkomna till ett nationellt möte om bäckencancerrehabilitering där en fakultet av nationell och internationell ex­pertis kommer att dela med sig av sin kunskap och erfarenhet.

Missing ALT text.
Biomedicum

Behandling av cancer i lilla bäckenet kan leda till funktionsproblem från tarm och urinvägar samt ge sexuell dysfunktion och smärtor i bäckenregionen. En del av symptomen kan lindras med basala åtgärder men det sker inte alltid rutinmässigt.

För att sprida kunskap om symptom, utredning och behandling anordnar vi i november 2019 ett nationellt möte om bäckencancerrehabilitering. Mötet avser att ta vid efter de uppskattade möten som tidigare anordnats i Malmö i detta viktiga ämne. En fakultet av nationell och internationell expertis kommer att dela med sig av sin kunskap och erfarenhet. Alla oavsett specialitet och profession som är involverade i arbete med patienter med cancer i lilla bäckenet är hjärtligt välkomna.

Målgrupp

Mötet riktar sig till vårdpersonal, oavsett specialitet och profession, som är involverade i arbete med patienter med cancer i lilla bäckenet.

Konferensens webbplats

Leva efter bäckencancer

Program

Program som pdf 

Registrering

Anmälan till konferensen görs via den här länken

För organisationskommittén
Annika Sjövall
Docent, överläkare, Patientområde Bäckencancer, Karolinska Universitetssjukhuset
Processledare kolorektal cancer, Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland