Publicerad: 2016-10-11 10:11 | Uppdaterad: 2024-03-25 10:13

Letar efter substanser som är effektiva mot cancerceller

Sonia Lain letar efter molekyler som kan utvecklas till framtida cancerbehandlingar. Ur mer än 60 000 substanser har hon valt ut de mest lovande kandidaterna. Efter att de molekylära mekanismerna kartlagts går det också att se vilka andra sjukdomar som substanserna kan vara effektiva mot.

Professor Sonia Lain. Photo: Stefan Zimmerman
Professor Sonia Lain. Foto: Stefan Zimmerman

Sonia Lain, professor i molekylär cancerfarmakologi vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Ett problem med konventionella cancerbehandlingar är att de slår hårt även mot friska celler, och att de orsakar skador på genomet som ökar risken för annan cancer senare i livet.

Sonia Lain letar efter substanser som är effektiva mot cancerceller men mer skonsamma mot frisk vävnad.

– Min forskargrupp har screenat ett stort antal läkemedelsliknande substanser för att se vilka som uträttar något intressant i cancerceller, säger Sonia Lain. Sedan har vi fortsatt att gallra. Från mer än 60 000 substanser fick vi fram omkring 200, där vi valde ut ett 40-tal att gå vidare med.

Kartlägga de molekylära mekanismerna

Den största utmaningen i forskningsprocessen är det steg som sedan följer: att kartlägga de molekylära mekanismerna.

– Vi har läst och tänkt, det har varit ett detektivarbete, säger Sonia Lain. Framför allt har vi använt oss av den samlade litteraturen om proteinet p53, som är en bra markör och tacksamt att arbeta med på många sätt.

För flera av de utvalda substanserna har hennes grupp lyckats kartlägga mekanismerna. Denna kunskap är nyckeln till nästa steg: att modifiera molekylen för att öka dess effektivitet, samt att identifiera i vilka sammanhang den kan göra nytta.

– Vår utmaning nu är att ta substanserna till rätt sjukdom, säger Sonia Lain. Vi vet att molekylerna kan användas till mer än cancer – vi har redan sett att en grupp av substanser är effektiv mot vissa typer av virusinfektioner. Vi förbereder också patent för att möjliggöra fortsatt utveckling i samarbete med läkemedelsindustrin.

Text: Anders Nilsson, först publicerad i engelsk översättning i skriften From Cell to Society 2016