Publicerad: 2023-11-17 14:43 | Uppdaterad: 2023-11-17 14:44

Letar du som KI-ansluten efter en yta för ditt nästa KI-event?

Du som KI-ansluten har möjlighet att boka Torget på universitetsbiblioteket i Solna och i Flemingsberg. Torget är publika ytor inne i biblioteket som passar bra för olika typer av event.

Enhetschef Saga på universitetsbiblioteket
Enhetschef Saga Pohjola-Ahlin, universitetsbiblioteket Foto: Bildmakarna

Torget på Universitetsbiblioteket är en yta där människor kan mötas fysiskt. Det är en plats för det akademiska samtalet, vilket är en grundläggande funktion för ett lärosätesbibliotek. I vårt uppdrag från rektor står det dessutom att vi ska främja möten över organisatoriska och ämnesmässiga gränser. Torget hjälper oss att uppfylla det! 
– Saga, enhetschef, Universitetsbiblioteket

Det kan bokas till ett mingel, en föreläsning eller minimässa. Eventet behöver vara:  

  • öppet för alla 
  • kostnadsfritt
  • icke-kommersiellt
  • ha en koppling till KI:s verksamhet

Här kan du läsa mer om Torget.