Publicerad: 2012-10-22 00:00 | Uppdaterad: 2014-06-16 16:55

Lennart Nilsson Award till mikroskopexpert vid SciLifeLab

Hans Blom, docent i biologisk fysik vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, och facility manager vid Science for Life Laboratory i Stockholm, får 100.000 kronor för att vid Harvard University i USA studera och utvärdera mikroskopteknikerna nanoSIMS och STORM.

Den tekniska utvecklingen av mikroskopi drivs av den biomedicinska forskningens behov att kunna studera celler och proteiner ända ner på molekylnivå. Det har lett till utvecklingen av superupplösningsmikroskopi, som ger bilder med en upplösning på några tiotal nanometer. Tekniken används idag på SciLifeLab där docent Hans Blom är applikationsexpert och ansvarig för superupplösningsmikroskopen.

– Vi har väldigt kraftfulla mikroskop idag, men det sker en ständig utveckling som öppnar nya möjligheter, säger Hans Blom. Harvard University leder utvecklingen på flera områden inom mikroskopteknik, och därför är jag mycket glad över att få den här möjligheten.

NanoSIMS är en form av avbildande masspektrometri. Forskare vid Harvard University har nyligen visat hur man med denna teknik på en nanometerskala kan avbilda och mäta proteinsyntes, lokalisera aktivt RNA och relatera detta till cellers och vävnads funktion. En annan ny teknik som rönt stort intresse är STORM, en optisk mikroskopiteknik som liknar den redan etablerade PALM-tekniken som används vid Science for Life Laboratory idag.

– De här nya mikroskopteknikerna har extremt hög upplösning och därför är de mycket intressanta för oss, säger Hans Blom. Det skulle betyda oerhört mycket för den medicinska forskningen i Sverige om vi i framtiden kunde få dem till SciLifeLab.

Lennart Nilsson Award instiftades 1998 och är världens främsta utmärkelse inom vetenskapligt och medicinsk fotografi. Det delas ut årligen för att hedra den legendariska svenske fotografen Lennart Nilsson. Prissumman är på 100.000 kronor. Universitets rektor Harriet Wallberg-Henriksson är ordförande i Stiftelsen Lennart Nilsson Award och deltar i valet av pristagare. I år delas utmärkelsen för första gången ut som ett stipendium. Det sker i samband med Karolinska Institutets installationsceremoni för nya professorer i Berwaldhallen i Stockholm den 30 oktober 2012.